Máte pochybnosti, zda mléko z relativně drobné štíhlé kozy dokáže konkurovat mléku ze statné krávy, zda je kozí mléko dostatečně výživné a zdraví prospěšné? Studie z let 2008 a 2014 týkající se složení kozího mléka a výživových hodnot umělého kozího mléka potvrzují, že: obsah nukleotidů, jež se výrazně zapojují do procesů chránících organismus před citlivostí na potravinové alergeny, se svou koncentrací v kozím mléce blíží koncentraci v mateřském mléce; umělá výživa z kozího mléka vedla ke stejnému růstu a výživovým výsledkům jako u standardní umělé výživy z kravského mléka; standardizované hodnoty váhy, délky, obvodu hlavy a poměru váhy k výšce se u obou skupin krmených umělou výživou nelišily.

1 Colin G. Prosser, Robert D. McLaren, Deborah Frost, Michael Agnew, Dianne J. Lowry: Composition of the non-protein nitrogen fraction of goat whole milk powder and goat milk-based infant and follow-on formulae. International Journal of Food Sciences and Nutrition, leden 2008, roč. 59, č. 2, s. 123–133.

Shao J. Zhou, Thomas Sullivan, Robert A. Gibson, Bo Lönnerdal, Colin G. Prosser, Dianne J. Lowry, Maria Makrides (2014). Nutritional adequacy of goat milk infant formulas for term infants: a double-blind randomised controlled trial. British Journal of Nutrition, 111, s. 1641–1651.